CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE: THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM - KHÁNH HÒA

 

 

  

  Website tham khảo
Web tham khảo...

Danh mục gồm rất nhiều địa chỉ web thuộc nhiều lĩnh vực


 
[hplTitle]
Label


   Số lượt truy cập

254361
Chuyên mục: Dành cho giáo viên  
Ngày đưa tin: 05/10/2012    

KẾ HOẠCH CNTT NĂM HỌC 2012-2013

 

SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:   /KH-ĐTĐ  

Cam Lâm, ngày 02  tháng 10  năm 2012

                            

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 NĂM HỌC 2010-2011

 

-         Căn cứ công văn số 4987/BGDĐT – CNTT  ngày 2 tháng 8 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 – 2013.

-         Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

-         Căn cứ kế hoạch năm học 2012 – 2013 và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức – viên chức của trường THPT Đoàn Thị Điểm.

-         Căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của đơn vị:Trường THPT Đoàn Thị Điểm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT trong công tác quản lí và dạy học năm học 2012 – 2013 như sau:

 

1. Thiết lập và sử dụng hệ thống “kênh hộp thư công vụ ” với tên miền của sở: “c3dtdiem@khanhhoa.edu.vn”

a) Tiếp tục triển khai hoàn chỉnh hệ thống “kênh hộp thư công vụ” trên website http://pbc.edu.vn phục vụ công tác quản lý của trường. Cụ thể:

- Trong năm học, mỗi Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn; Bí thư, phó Bí thư đoàn trường; Bí thư Chi đoàn giáo viên; Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn trường sử dụng hàng ngày “kênh hộp thư công vụ” để trao đổi thông tin, liên lạc với Ban giám hiệu. Các thành viên khác sử dụng “kênh hộp thư công vụ” để trao đổi thông tin với Tổ trưởng, Tổ phó.

- Trong năm học, mỗi cán bộ và giáo viên sử dụng hàng ngày “kênh hộp thư công vụ” để trao đổi thông tin, liên lạc với Ban giám hiệu và Tổ chuyên môn.

b) Triển khai việc tạo địa chỉ e-mail cho học sinh theo tên miền của Nhà trường và hộp thư “Điều em muốn nói”

2. Khai thác, cung cấp thông tin trên website http://www.dtdiem.khanhhoa.edu.vn

a) Hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Nhà trường tại địa chỉ http://www.dtdiem.khanhhoa.edu.vn; tải các phần mềm thông dụng (miễn phí) và các học liệu điện tử trên Internet để sử dụng trong giảng dạy và học tập;

b) Hàng tuần, mỗi tổ (nhóm) chuyên môn; mỗi tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường tham gia cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, .... cho website của trường. Cụ thể như sau:

- Mỗi Tổ (Nhóm) chuyên môn cung cấp ít nhất 1 bài viết (viết, sưu tầm, tổng hợp, ...) hoặc 1 tư liệu, ... chuyên môn cho website của trường. Trước thứ bảy hàng tuần, các bài viết, tư liệu, ..... này (thực hiện trên các tập tin) được Tổ (Nhóm) trưởng chuyển đến “Quản trị hệ thống website” qua hộp thư “ndung.c3dtdiem@khanhhoa.edu.vn”;

- Các tổ chuyên môn thường xuyên cung cấp các đề kiểm tra, đề thi để đưa vào “Thư viện đề thi” của nhà trường;

- Đoàn trường cung cấp kết quả thi đua hàng tuần (theo mẫu) và chuyển đến “Quản trị hệ thống website” trước ngày Chủ nhật hàng tuần;

- Công đoàn, Đoàn trường, Chi đoàn giáo viên, Hội khuyến học, ... cung cấp cho “Quản trị hệ thống website” qua “Kênh điều hành” những thông tin, hình ảnh về hoạt động của các phong trào trong Nhà trường như: Hoạt động ngoại khóa, hoạt động chào mừng các ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11, ... (của Công đoàn); hoạt động quyên góp, ủng hộ, .. (của Đoàn thanh niên); hoạt động trao học bổng khuyến học (của Hội khuyến học), ... Những thông tin, hình ảnh nói trên được thực hiện trên các tập tin và được chuyển đến “Quản trị hệ thống website” ngay sau khi hoạt động vừa kết thúc.

3. Hoàn chỉnh kết nối mạng internet, mạng giáo dục. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng internet, website của trường.

a) Nâng cấp website của trường, thêm một số mục mới vào website như “Giải đề thi”, … để học sinh toàn trường tham gia;

b) Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên sử dụng Interrnet, website của trường để khai thác, chia sẻ, lưu trữ thông tin, ...;

c) Cung cấp các chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên công khai trên website của Nhà trường để giáo viên có điều kiện tham khảo và tự đọc trước. Đồng thời cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng ;

d) Mỗi học kỳ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên viên sử dụng Interrnet, website của trường; khai thác cẩm nang điện tử “Những điều cần biết về thi và tuyển sinh”, “Thư viện đề thi” tại địa chỉ http://thi.moet.gov.vn.

4. Đẩy mạnh một cách hợp lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học

a) Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT;

b) Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website http://edu.net.vn/media để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập; tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo;

c) Cần tránh nhầm lẫn khái niệm giáo án điện tử là các bài trình chiếu powerpoint. Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục;

d) Cần xác định CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học nên hiệu quả của nó phụ thuộc chủ yếu vào cách thức sử dụng của giáo viên. Từ đó giáo viên cần tránh lạm dụng CNTT, gây phản tác dụng như không lựa chọn kỹ nội dung trình chiếu, thời gian trình chiếu quá nhiều, trình chiếu với âm thanh ồn ào và với chữ viết có mầu sắc loè loẹt, với chữ chạy nhảy mang tính biểu diễn kĩ thuật không cần thiết và kích thước chữ quá nhỏ;

e) Mỗi học kỳ, mỗi giáo viên phải có ít nhất 1 tiết dạy, mỗi Tổ chuyên môn phải có ít nhất 2 tiết dạy có ứng dụng CNTT.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

a) Tuyển chọn và tổ chức công bố công khai các thủ tục hành chính trên website của trường để giáo viên, học sinh và phụ huynh sử dụng. Đối với các thủ tục chung của toàn ngành thì kết nối trực tiếp vào cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và trang web cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT http://cchc.moet.gov.vn để đồng bộ kịp thời khi có thay đổi;

b) Tổ chức thông báo miễn phí trên website của trường và qua  e-mail kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh.

6. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo

a) Các Tổ chuyên môn chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

b) Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đánh giá, xếp hạng và khen thưởng các Tổ chuyên môn, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT.

c) Đánh giá thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả như: Tỉ lệ sử dụng “Kênh điều hành”; số lượng bài giảng có ứng dụng CNTT; số bài viết của tập thể, cá nhân cung cấp được đưa lên website của trường …

7. Tổ chức thực hiện

a) BGH nhà trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và phổ biến đến các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT.

b) Các Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động về ứng dụng CNTT, dạy và học ứng dụng CNTT theo kế hoạch.

c) Giáo viên bộ môn, nhân viên có trách nhiệm thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy và hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.

                                                                  

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Các tin khác :