Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV- tap trung ung pho mua lu thoi gian den

Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 10638/KH-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; để chủ động trong công tác bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện một số biện pháp bảo vệ an toàn tài liệu trong mùa mưa bão như sau:

Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 

Tệp đính kèm: 11QD2008.zip

Ngày ban hành:
28/03/2008
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website