Thực hiện Công văn số 3528/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về triển triển khai Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:Thực hiện Công văn số 3528/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về triển triển khai Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV- tap trung ung pho mua lu thoi gian den

Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 10638/KH-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai; để chủ động trong công tác bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện một số biện pháp bảo vệ an toàn tài liệu trong mùa mưa bão như sau:

Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2020 như sau: 1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT: - Email: hotrothi2020@moet.gov.vn; từ tháng 6/2020 đến ngày 23/9/2020. - Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính: 024.32181385.

Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website