Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 01/12/2020 để phòng tránh mưa lũ.
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website