SỔ GHI ĐIỂM CÁ NHÂN

GIÁO VIÊN TẢI VỀ, KIỂM TRA VÀ IN RA

SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN :GIÁO VIÊN TẢI VỀ, KIỂM TRA VÀ IN RA

GV_SoGhiDiemGV_DangThiDanPhuong_LH07_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_DangThiHien_VD01_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_HaThiMyLinh_LH02_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_HoThiBichNgoc_TT06_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_HuynhThiAnhNguyet_LH04_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_HuynhThiNgocYen_Yen_AV_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_LeNgocTrien_TT12_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_LeVanTho_LH10_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_LuongThiLan_ST05_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_LuongVanDuc_TT02_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_LuongVanThao_TT03_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_LuuThiPhuongThuy_AS06_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NgoThiHongVien_AS04_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NgoThiThu_LH06_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenBaThan_AS08_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenDung_TT10_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiBaoHanh_V_Hanh_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiDieuPhuong_LH01_HK1.pdf

 GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiHan_AS02_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiHuong_AS07_HK1.pdf

 GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiTam_VD10_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiThu_VD06_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiThuPhuong_AS09_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiTruc_AS10_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenThiXuanDao_AS05_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenVanLuong_ST08_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenVanNgon_TT01_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_NguyenVanQuan_ST10_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_NguyenVietDangKhoa_ST07_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_PhamThiBaoTien_VD08_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_PhamThiHien_ST03_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_PhamThiTho_VD02_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_PhamThiThuHa_ST01_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_PhamXuanThach_B02_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_PhanDuyLuan_TT05_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_QuachThiKimTuyen_VD03_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_TatCa_HK1.zip GV_SoGhiDiemGV_ThaiThiLong_VD07_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_ToThiHongHanh_TT11_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_TranNgocTu_TT09_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_TranThiGiang_TT19_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_TranThiKimXuyen_AV_Xuyen_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_TranThiNgoc_VD04_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_TranThiSu_TT07_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_VoThiDuyen_AS11_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_VoThiThuySinh_V_S_HK1.pdf 

GV_SoGhiDiemGV_VoVuongBaoQuyen_TT04_HK1.pdf GV_SoGhiDiemGV_VuCongTruyen_ST09_HK1.pdf

 GV_SoGhiDiemGV_VuThanhXuan_BGH0001_HK1.pdf

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 39
Tháng 09 : 1.804
Năm 2021 : 14.544